ـ☠ عشق ناکام ـ☠

عاقبت...


عاقبت

یک روز

که نزدیک است

از دنیایی که در آن بی تو مرده ام

زنده خواهم شد

به سویت خواهم دوید

و

تا ابد

در

آغوشت

جان

خواهم دادیه جور دوست داشتن هایی هست که هیچوقت پاک نمیشه از دل آدم ...
حتی با اشتباه ...
حتی با مرور زمان ...
حتی با هرچیز دیگه ...
این دوست داشتنا شاید فقط یه جور از دل آدما پاک شه ...
اونم مردن هست ...
همیشه
همه جا
 همه ی لحظه ها
 دوست داشتنت تو قلبم حک شده و هست عشقم


+ نوشته شده در شنبه 12 مهر 1393 ساعت 06:50 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |دوستــــــت دارم
من خــــــــــوشبخــــت ترینم . . .

چـــون تــــــــو رو دارم . . .

تــــــویی که حتـــــی فکر کردن بهت . . .

قلبمـــــو گرم میکـــــنه . . .

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم . . .

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

محبوب ِ قلبـــــم . . .


دوستــــــت دارم+ نوشته شده در پنجشنبه 3 مهر 1393 ساعت 08:24 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |بهشت من

 

بهشت كلمه ای هست چهار حرفی. . .

 

اما من اونو با دوتا دست میشناسم. . .

 

بهشت من. . .

 

بین دستای "عشقمه". . .

 

وقتی عاشقونه میون اون دستاشم ، تو بهشتم هستم. . .

 

دوس ندارم حتی یك ثانیه از بهشتم جدا باشم. . .
+ نوشته شده در دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 08:36 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |تو...

تو مالک تمـامِ احساسَم هـستی

تـــمامِ عشــــقم تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام

 که حاضر نیســـتم

حتـــی ذره ای اَز آن را

بــا هیچکـس تقـسیم کنم

با هیچکس جــــز تو ...

احســـاسم را با تــو تقســـیم نـــمی کنم بلکه ...

آن را به تــو تقدیــم می کنم ...

تمام عشـــقم را تمام احساســـم را ...

 


+ نوشته شده در دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 08:34 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |دوستت ذارم

عکس تو

بر عکس تو

مدام در آغوش من است!

چه امشب دلم میخواهد

 

به کسی بگویم"" دوستت دارم"

تو نهراس و آن کس باش.

 

بگذار باهر آنچه در توان دارم

همین امشب به تو ثابت کنم که دوستت دارم.

بگذار برایت نقش آن دلباخته ای رابازی کنم که لحظه ای دور از محبوب خویش زندگی را نمیتواند.

بگذار همچون معشوقی که برای وصال معشوقش جان میدهد برایت جان دهم.

 

بگذار همین امشب پیش پایت زانو بزنم و توراستایش کنم

نگذار زمان از دستم برود و تو رادر نیابم

 

میخواهم بیندیشی که همین امشب

 

غیر از من کسی دیوانه تو نیست

هر چند جاهلانه فکری باشد.

 

وهمین امشب بگذار خیال کنم

که جز تو کسی نیست.


و چه زیباست

کنار تو بودن .....

لمس وجودت .....

و دوست داشتن هایمان


حـس بودنت ... حس داشتنت ...عجیب آرومم میـکنه

چـقدر عـشقت شیرینـهه .. عشقی که هر ثانیـه

 

مـنو مشتـآق تر میکنه به تــــــو 

تـــویی کـه

مخـاطب خـاص تمومه لحظه های مـنـی
+ نوشته شده در دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 01:57 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |فقط بمان!


بودنت گرم میکند سردی تمام لحظه هایم را....

آب میکند یخ بی حوصلگی هایم را

تو فقط بمان....

شعله عشق از تو....

به آتش کشیدن دنیا با من!


متن زیبای عاشقانه دوستت دارم


آنقدر دوستت دارم که . . .

پروانه ها گیج می شوند !

گل ها تعجب می کنند . . .

و باران دلش آب می افتد !


 


+ نوشته شده در چهارشنبه 5 شهریور 1393 ساعت 01:14 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |عشق من
وقتی می گویی نگرانت هستم

ازتو چه پنهان دردلم قند آب می شود

می پرسی :کی می رسی /چرا حواست به گوشیت نیست و....

من درتک تک جملاتت ضرب آهنگ عاشقانه دوستت دارم هایت را می شنوم

تو وتمام نگرانی های عاشقانه ات را دوست می دارم

من هم نگرانتم .ازهمان نگرانی های عاشقانه

و تو نیز خوب می دانی که خورشید زندگی من از چشمان تو طلوع می کند

بر زندگی من بتاب و گرما ببخش...
+ نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت 06:29 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |دوباره ازتو گفتنم دلیل زندگی شده 

فقط یک خانه باشد...کلبه درویشی هم شد،شد...فقط باشد...

تورابه آنجافراخوانم ... من باشم وتو 

پنجره ای باشدبه سوی خوشی ها...

هرازگاهی بازش کنم وبگذارم ماهم سهمی ازآن خوشی داشته باشیم

خنده های پیاپی من وتو

شرمگین شدن من از قربان صدقه رفتن هایت

گل انداختن لپ های همیشه سرخم

فریادهای مهیب مردانه ات و زیر و رو شدن این دل بیچاره

همه این ها برایم زیباترین رویاست

حتی اگر کلبه ی ما درویشی باشد

حتی اگرسلطانش درویش باشد!
+ نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت 12:17 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |دلواپس...

בرستـﮧ بــا مــךּ ایــךּ روزا

یـﮧ ذره کمتراز پیشی

ولی تنهــا برمـــ جایی

هنوز בلواپسمــ میشی

تــو میگی حوصلـﮧ واسمــ نـבاری،حتی خیلی کمــ

ولی با آبــ و تابـــ و ذوق ، هنوز حرفامو بتـــ میگمـــ

בلم با ایــךּ همـﮧ سرבی

هنوزمــ ، از تــو نشکستـﮧ

یـﮧ قـבری عاشقتـــ هستمـــ

کـﮧ واسـﮧ هرבوموךּ بسـﮧ

اگر یکـــ ذره همــ حتی واسمـــ شبیـﮧ سابــق شــی

یـﮧ کاری میکنمـــ مثل اوایل بــازعـــاشق شــی ...


حتماٌ واستـــ مهممــ کـﮧ بهونـﮧهــامو از بهری

همینمــ واسـﮧ مـךּ بسـﮧ کـﮧ تنها باخوבمـــ قــهری

اگر چـﮧ בرב و בلهاتو تو بــا مـךּ خیلی کــمــ میگی

وقتی בاغونـﮧ اعصابتــ غرهاتو با خوבمــ میگی

اگر چـﮧ رو بـﮧ احساسمـــ בر قلبتـــ رو میبندی

ولی مابیـךּ شوخیهامــ خوבمــ בیـבمــ کـﮧ می خندی

اگر چـﮧ از خوבمــ از ایـךּ همـﮧ احساس بیزاری

خـבا رو شکر کـﮧ تو בرבام اقلاٌ کمــ نمیذاری

بـﮧ اینمــ راضیمــ گرچـﮧ همـﮧ میگـךּ ازمــ سیری

ولی وقتی کـﮧ میترسی هنوز בستامو میگیری ...


+ نوشته شده در دوشنبه 27 مرداد 1393 ساعت 10:48 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |تو ارزشش را داری......


نگران من نباش‎.....!

می دانم داشتنت تاوانی خواهد داشت به بزرگی تمام دردهای عاشقانه‎

اما تو ارزشش را داری‎

می خواهم  حتی برای یک لحظه توراداشته باشم

و

یک عمر درغم نداشتنت بسوزم......!

تو ارزشش را داری.....


+ نوشته شده در پنجشنبه 23 مرداد 1393 ساعت 01:39 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |♥♥♥♥♥
مــ
ـــــعـــجـــــزه

اون کسیه که میتونه تو یه ثانیه و با یه حرفش
حــــــــــالتو
 عوض کنه..+ نوشته شده در چهارشنبه 15 مرداد 1393 ساعت 09:35 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |بـی قـرارمــ امـشـبـــ
i-love.jpg


بـی قـرارمــ امـشـبـــ

دلــــــــمـ آغـوشـتـــ را مـیـخـواهـد

تـا در آنـــــ آرامــ و رامــ گـوشــ کـنـمـ بـهــ صـدایـــ قـلـبـتـــــ

و زنـدگـی کـنـمـ در هـوایـــ نـفـسـهـایـتـــ

و عـاشـقـــ تـــــر شـومــ

و نـفـسـهـایـمــ بـهــ شـمـارهــ بـیـفـتـنـد

و بـی قـرار تــر شـومــ

دلـــــــمــ مـیـخـواهـد

بــــــاز تـو بـاشـی و مـنـــ

هـمـیـنـــ و بـســـ!


+ نوشته شده در چهارشنبه 15 مرداد 1393 ساعت 09:28 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |عشـــ♥ــــق یعنی


عشـــ♥ــــق یعنی:

یــــه نفر هست که

بدون فکر به نتیجه و آینده

هر روز بیشتر از دیروز دوستت داره...

 
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 مرداد 1393 ساعت 09:26 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |خیالت راحت

خــیــآلــتـــ بَــــراے هَـــمیشـﮧ رآحــتــــ ...

 

مــטּ جــز آغــوش تـ ـو

 

حـتـے بـﮧ בیــوآر

 

هــم تـکــیــﮧ نــمــے کــنــم ...!!


+ نوشته شده در یکشنبه 12 مرداد 1393 ساعت 12:15 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |خدایم را دوست دارم...


خدایم را دوست دارم...


همان خدایی که:

دغدغه ای برای از دست دادنش ندارم...

همان خدایی که مرا در آغوس گرفته...

واز مسیر گل و لای عبور میدهد...

خدایم را عاشقانه دوست دارم ومی پرستم...

نه ترسی دارم برای نابودی اش و نه غمگینم در نبود حضورش

او همیشه به من لبخند می زند و مرا عاشقانه دوست دارد.


آی مردم بشنوید :

                         که من تنها خدا برایم کافی است...+ نوشته شده در جمعه 10 مرداد 1393 ساعت 11:43 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |