تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - بـَـهانـہ

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

بـَـهانـہ


رفتار عاشقـانـہ ے زَن را بایـَـد از
دلتـَـنگــــیــَش فـَـهمید

از شــُـوقُ بے تابیـــَــش براے دیـ ـدار

از حـِـس کودکانـِـہ اش بـَـراے بوسـِـہ گرفتـَـن

زَن بـے دلیل بـَـهانـہ نمیگیرد

شایـَـ ـد بـَـ ـهانـِـہ ے نـَـداشتـَـن دستانِ گرمے را دارَد...+ نوشته شده در دوشنبه 12 خرداد 1393 ساعت 07:57 ق.ظ توسط هستی .... خوشگل نظر |