تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - لیـــاقــت مــی خواهــد

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

لیـــاقــت مــی خواهــد


لیـــاقــت مــی خواهــد


بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ

بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

دلیـــل اینجـــا بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …!


+ نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 08:37 ب.ظ توسط هستی .... خوشگل نظر |