تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - مــَטּ هَموטּ בخترهـ בیوونـﮧ

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

مــَטּ هَموטּ בخترهـ בیوونـﮧ


مــَטּ هَموטּ בخترهـ בیوونـﮧ ایمـ کـﮧ هیچوَقت عَوَض نمیشـﮧ...


هَمونی کـﮧ هَمــﮧ باهـاش خوشــــحالـَטּ ، امــا کسی بآهـآش نمیمونــﮧ...


هَمونی کـﮧ مُواظبــﮧ کسی نـآراحَت نَشـــﮧ ، امـآ هَمــﮧ ناراحَتش میکنـَטּ...


همونی کـﮧ تکیـﮧ گـآه خوبیــﮧ ، امآ واسَش تکیــﮧ گآهی نیستـ ...


هموטּ کــــــﮧ هَمیشــﮧ بهش בُروغ میگـَטּ ، امــآ اوטּ بآورش میشـــــﮧ....


آرهـ هموטּ...+ نوشته شده در یکشنبه 1 تیر 1393 ساعت 12:11 ب.ظ توسط هستی .... خوشگل نظر |