تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - وقتــﮯ میروــے

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

وقتــﮯ میروــےapk2dm0leb4vmm0wol1d.jpg
وقتــﮯ میروــے פَـوآωـت بـآشـَב פَـتمـا {
פֿـבآنگـﮬـבآر} بـگـویـﮯ! ║❤


تـآ פֿـבآ פَـواسَشــ رآ بیشتـَر بـــِﮧ مـَטּ بـבَهـَב؛║❤

آפֿـَـر میــــבآنـﮯ ║❤

פֿــــــــــــــــــــــــــــــבآ .║ ❤

بـــِﮧ هَـوآ ــے {تـو} مـَرآ {رَهـآ} ڪَـرבه اَست . [!] ║❤

+ نوشته شده در شنبه 7 تیر 1393 ساعت 03:06 ب.ظ توسط هستی .... خوشگل نظر |