تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - به سلامتی ....

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

به سلامتی ....

به سلامتی اون دختری که تو تموم زندگیشی و روت غیرت داره اونوقت تو میری عروسی 20 تا شماره میدی.و اون با

خودش خوشحاله چون حس میکنه به عشقش تو عروسی خوش میگذره.

11

به سلامتی اون دختری که تو چشمات با احساس بهت میگه عاشقتم و تو میگی منم همینطور با بی تفاوتی به یکی دیگه

س میدی

11

به سلامتی اون دختری که به خاطر عشقش غرورشو جلوت خورد میکنه و تو حتی نمیدونی واسه تو خودشو به اب و


اتیش میزنه و بهش اهمیت نمیدی.

11

به سلامتی دختری که وقتی دید کس دیگه ای رو دوس داری بخاطر خوشحالی تو راحت کنار کشید تا تو توی ارامش


باشی.و نیومد ابروتو نبرد.اخه تو عشقشی.و این یه حقیقته...


(اقا پسرایی که میاین سر این موضوعات ابرو دختره رو میبرید تا عقدتون خالی شه که یکی دیگه رو به شما ترجیح داده


...شماها ...اره با شماهام....غلط میکنید به دختره میگید عاشقتم....این اسمش عشق و غیرت نیست

11

به سلامتی دختری که وقتی عشقشو بغل میکنه حس میکنه اروم ترین ادمه اما عشقش از رو هوس بغلش  میکنه..
00به سلامتی پسری که از هرچیزی که عشقش نمیخواد دست میکشه تا دنیای عاشقانشون اروم باشه.

00

به سلامتی پسری که چهره ی دختری رو میبینه اما سرشو میندازه پایین تا پیش خودش مقایسه نکنه و زنگ میزنه به


عشقش میگه تو زیباترین دختر از نظر منی تا عشقش اروم باشه.


(اقا پسرا ناراحت نشید قصد توهین ندارم...شما ها هرچقدرم عاشق باشید بازم تنوع طلبید .این همه جا ثابت شده..البته

در بعضی مواقع حق دارید ولی نه همیشه)


پیش خودتون یاد بگیرید فقط چهره عشقتون جلو چشماتون باشه.اینو هم به دخترا میگم هم پسرا

00

به سلامتی پسری که بدی های عشقشو میبینه و فراموش میکنه (چون عاشقه)


اما دختره بهش راحت خیانت میکنه و براشم مهم نیست
+ نوشته شده در شنبه 14 تیر 1393 ساعت 09:14 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |