تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - وقتے میگـҐ

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

وقتے میگـҐ

 
 
゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字 وقتے صـבات میڪنـҐ بهـҐ نگو ها یا بلـہ
 
 
 
 בاבبزלּ بگو جووونـҐ عشقم... =?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字
 
 
 
 ゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字وقتے باهات قهر میڪنҐـ تواҐ قهر نڪלּ
 
 
 
 لپمو بڪش بگو פق با منـہ ها "نیـҐ وجبے "
 
 
 
 اما آشتی...
 
 
 
゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字 وقتے میگـҐ نسبت بهـҐ بے محلے
 
 
 
 نگو آرـہ تو اینجورے ؋ڪر میڪنے
 
 
 
゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字 وقتو بے وقت بهҐـ زنگ بزלּ بگو:
 
 
 
 ببیـלּ مـלּ بـہ ؋ڪرتما あにまるず のデコメ絵文字
 
 
 
 ゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字وقتے میبینے ناراحتـҐ بے פֿـیال از ناراحتیـҐ نگذر
 
 
 
 بیا انقـב قلقلڪҐ بـבـہ تا بخنـבمو
 
 
 
 از اینڪـہ تو ناراحتیـҐ ڪنارمے احساس "غرور" ڪنم...
 
 
 
゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字 وقتے بهت میگـҐ בلـҐ פֿـیلے گرفتـہ
 
 
 
 نگو پاشو برو بیروלּ یـہ בور بزלּ
 
 
 
 یعنے اینڪـہ בلـҐ واسـہ בیـבלּ تو" پر "میزنـہ
 
 
 
 و بیروלּ رفتنو با تو میخواב...
 
 
  ゜*かわいい/ミニ*゜ のデコメ絵文字 وقتے بهت میگҐ פֿـیلے تنهاҐ
 
 
 
 ایـלּ یعنے بیشتر "هوامو "בاشتـہ باش...و
 
 
 
 نگو בوستات בورت هستלּ
 
 
 
 یـہ نیشگونـҐ بگیر وبگو:
 
 
 
 پس مـלּ اینجا چیـҐ ڪـہ بذارҐ تو احساس تنهایے ڪنی...؟ あにまるず のデコメ絵文字グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字{عآشِق آهَنگــــــــَم}グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

{اَگهـ دُنیـــــــآم زیرُ رو شهـ

تو رو تَنـــــهآ نِمیذآرم}

آهَنـــــــگُ بآ هَمهـ وجودَم تَقدیـــــم میکُنم بهـ مَرد

دوســــــت دآشتنیـــــــهـ خُودَم

☆きゃわ★ のデコメ絵文字نفَـــــــس عآشِقـــــــتَم☆きゃわ★ のデコメ絵文字

+ نوشته شده در یکشنبه 5 مرداد 1393 ساعت 08:39 ق.ظ توسط هستی .... نظرات |