تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - دوباره ازتو گفتنم دلیل زندگی شده

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

دوباره ازتو گفتنم دلیل زندگی شده 

فقط یک خانه باشد...کلبه درویشی هم شد،شد...فقط باشد...

تورابه آنجافراخوانم ... من باشم وتو 

پنجره ای باشدبه سوی خوشی ها...

هرازگاهی بازش کنم وبگذارم ماهم سهمی ازآن خوشی داشته باشیم

خنده های پیاپی من وتو

شرمگین شدن من از قربان صدقه رفتن هایت

گل انداختن لپ های همیشه سرخم

فریادهای مهیب مردانه ات و زیر و رو شدن این دل بیچاره

همه این ها برایم زیباترین رویاست

حتی اگر کلبه ی ما درویشی باشد

حتی اگرسلطانش درویش باشد!
+ نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت 12:17 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |