تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - دوستت ذارم

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

دوستت ذارم

عکس تو

بر عکس تو

مدام در آغوش من است!

چه امشب دلم میخواهد

 

به کسی بگویم"" دوستت دارم"

تو نهراس و آن کس باش.

 

بگذار باهر آنچه در توان دارم

همین امشب به تو ثابت کنم که دوستت دارم.

بگذار برایت نقش آن دلباخته ای رابازی کنم که لحظه ای دور از محبوب خویش زندگی را نمیتواند.

بگذار همچون معشوقی که برای وصال معشوقش جان میدهد برایت جان دهم.

 

بگذار همین امشب پیش پایت زانو بزنم و توراستایش کنم

نگذار زمان از دستم برود و تو رادر نیابم

 

میخواهم بیندیشی که همین امشب

 

غیر از من کسی دیوانه تو نیست

هر چند جاهلانه فکری باشد.

 

وهمین امشب بگذار خیال کنم

که جز تو کسی نیست.


و چه زیباست

کنار تو بودن .....

لمس وجودت .....

و دوست داشتن هایمان


حـس بودنت ... حس داشتنت ...عجیب آرومم میـکنه

چـقدر عـشقت شیرینـهه .. عشقی که هر ثانیـه

 

مـنو مشتـآق تر میکنه به تــــــو 

تـــویی کـه

مخـاطب خـاص تمومه لحظه های مـنـی
+ نوشته شده در دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 12:57 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |