تبلیغات
ـ☠ عشق ناکام ـ☠ - تو...

ـ☠ عشق ناکام ـ☠

تو...

تو مالک تمـامِ احساسَم هـستی

تـــمامِ عشــــقم تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام

 که حاضر نیســـتم

حتـــی ذره ای اَز آن را

بــا هیچکـس تقـسیم کنم

با هیچکس جــــز تو ...

احســـاسم را با تــو تقســـیم نـــمی کنم بلکه ...

آن را به تــو تقدیــم می کنم ...

تمام عشـــقم را تمام احساســـم را ...

 


+ نوشته شده در دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 08:34 ب.ظ توسط هستی .... نظرات |